top of page

Gortel komt in 1559 al voor op kaarten. Het is één van de best bewaarde buurtschappen van Kroondomein Het Loo,  onderdeel van koninklijk Paleis Het Loo in Apeldoorn. 

 

In Gortel is het oude Veluwse boerenlandschap nog goed te zien met akkers, wildwallen, zandpaden en boerderijen. Alsof de tijd hier heeft stilgestaan.  Gortel hoort tegenwoordig tot de mooiste dorpjes op de Veluwe en is aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’.

 

Gortel

14e eeuw Gurtell; 2e helft 16e eeuw Gortel; naar de vorm een samenstelling met lo ‘bos’. De oude vormen wijzen niet in de richting van Grotel ‘groot open bos’. Voorgesteld is uit te gaan van * goor-t-el ‘drassige open plaats in het bos’.

bottom of page